SEO như thế nào cho đối tượng khách hàng là người dùng di động ?- Facebook Ninja

Trong hầu hết các trường hợp, người làm seo là làm cho cả người dùng là máy tính, máy tính bảng và thiết bị di động, tuy nhiên có một số dịch vụ và một số website chỉ phục vụ hầu hết khách hàng của mình ở trên thiết bị di động, vậy có cách nào tối ưu đối tượng…