Seo bẩn – Một hacker nguy hiểm- Facebook Ninja

Ngày hôm nay tôi vừa giúp đối tác gỡ một loạt các đường dẫn “bẩn” tới một website chuyên làm SEO tại Hà Nội, đây là một trong các hacker chuyên đi hack các trang khác để đặt backlink ẩn, một cách ăn cắp trắng trợn nhất mà tôi từng nghĩ tới.   Đặt backlink trộm trong “nhà” của…